Vinh danh trí thức 2022: GS.TS. Bùi Thế Cường

GS.TS. Bùi Thế Cường tham gia giảng dạy ở Đại học Quốc gia Brunei (2013-2014), là nghiên cứu viên khách mời ở Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á Đại học Kyoto...

Nghiên cứu viên cao cấp,Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ
Ngày, tháng, năm sinh: 16/3/1952
Vinh danh tri thuc 2022: GS.TS. Bui The Cuong
Chân dung GS.TS. Bùi Thế Cường.
Thành tích đạt được
Chủ nhiệm Đề tài cấp Nhà nước “Chuyển dịch cơ cấu xã hội trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020”.
Chủ nhiệm Đề tài cấp Bộ “Cơ cấu giai tầng xã hội vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2010-2020”. Đào tạo được 1 tiến sĩ và đang hướng dẫn 1 nghiên cứu sinh.
Tham gia thực hiện Dự án quốc tế lớn “Thúc đẩy mạng lưới tri thức đa phương nghiên cứu xuyên ngành ứng phó với thách thức toàn cầu”. Đây là dự án quốc tế làm trong ba năm 2016-2019 với sự tham gia của 8 tổ chức đại học và nghiên cứu thuộc 5 nước. Trong khuôn khổ của dự án này và của hướng nghiên cứu này, đã xuất bản 4 bài nghiên cứu tạp chí và 4 bài dịch, tham gia chủ trì 3 lớp tập huấn về phương pháp nghiên cứu xuyên ngành, giúp cho 6 nhà nghiên cứu trẻ được tham gia hội thảo hoặc tập huấn ở nước ngoài về xuyên ngành. Năm 2019-2021, giúp Đại học Thủ Dầu Một tiến hành 5 đề tài nghiên cứu xuyên ngành.
Tham gia giảng dạy ở Đại học Quốc gia Brunei (2013-2014), là nghiên cứu viên khách mời ở Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á Đại học Kyoto (2016), hợp tác nghiên cứu với Viện Nghiên cứu các nền kinh tế đang phát triển (Nhật Bản), Đại học Sogang (Hàn Quốc), Đại học Vienna, Đại học Bonn và Viện Nghiên cứu GIGA (Cộng hòa Liên bang Đức). Kết quả của những hoạt động quốc tế này là 1 cuốn sách xuất bản ở Hàn Quốc (Đồng chủ biên), 2 cuốn sách xuất bản ở Việt Nam (Đồng chủ biên), 4 bài nghiên cứu tạp chí quốc tế có uy tín (Đồng tác giả), 3 bài nghiên cứu tạp chí trong nước có uy tín, 12 bài dịch giới thiệu về nghiên cứu Đông Nam Á.
Đề xuất sáng kiến và tham gia chủ chốt việc tổ chức hàng năm ngày Xã hội học Nam Bộ làm diễn đàn gặp gỡ cho các nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên ngành xã hội học ở Nam Bộ. Đến nay, diễn đàn đã duy trì tổ chức được 12 lần.
Là thành viên Hội đồng Chức danh giáo sư liên ngành triết học-xã hội học-chính trị học trong 21 năm (2001-2021) và là thành viên Hội đồng Khoa học liên ngành triết học-xã hội học-chính trị học-tôn giáo học ở NAFOSTED trong 9 năm (2011-2019), luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ là thành viên của hai hội đồng này.
Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
Huân Chương Lao động Hạng Ba, Quyết định số 1763/QĐ-CTN ngày 11/10/2021.
* Bài viết nằm trong tuyến bài tuyên truyền về Lễ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2022 (diễn ra ngày 21/05/2022) do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức.
PV