Vinh danh trí thức 2022: GS.TS.NGND Võ Quang Minh

GS.TS.NGND Võ Quang Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Khoa học Đất Việt Nam, Chi hội trưởng Chi hội Khoa học Đất và Quản lý Đất đai Đại học Cần Thơ.

Ngày sinh: 02/01/1962
Thành tích đạt được
Tác giả của 56 bài báo trong đó có 41 bài trong nước ISSN, 15 bài quốc tế (11 bài trong danh mục scopus/scimago từ Q4 đến Q1). Chủ nhiệm 01 đề tài cấp cơ sở, 04 đề tài cấp tỉnh, 01đề tài cấp bộ, 04 đề tài quốc tế. Các đề tài nghiên cứu đều gắn liền với thực tế sản xuất, được cơ sở ghi nhận về tính khoa khọc và ý nghĩa thực tiễn của đề tài nghiên cứu.
Vinh danh tri thuc 2022: GS.TS.NGND Vo Quang Minh
GS.TS.NGND Võ Quang Minh. 
Tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học đạt 4.424,68 giờ vượt 3.364,6 giờ so với giờ nghĩa vụ. Đã hướng dẫn 20 sinh viên đại học, 3 học viên cao học và 2 nghiên cứu sinh. Chủ biên và xuất bản 01 cuốn sách và công bố các công trình ở 56 tạp chí uy tín.
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Chi hội trưởng Chi hội Khoa học Đất Đại học Cần Thơ, tập hợp 40 nhà khoa học về đất, phân bón, môi trường tham gia sinh hoạt hội, nghiên cứu, tư vấn, phản biện các vấn đề chuyên môn với địa phương và địa bàn các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.
Làm tốt vài trò là Ủy viên BCH Trung ương, Chi hội trưởng chi hội Khoa học Đất, phối hợp tổ chức các hội thảo quốc gia, thu hút đông đảo đại biểu cả nước từ 3 miền Bắc Trung Nam, với các chuyên ngành Khoa học Đất và Quản lý Đất đai.
Hoàn thành tốt nghiệm vụ thành viên của hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở Đại học Cần Thơ và Hội đồng chức danh Giáo sư liên ngành Nông Lâm.
Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2017.
- Bằng khen của Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam năm 2020.
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT năm 2005, 2009, 2011, 2015.
- Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ năm 2007.
- Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh Sóc trăng năm 2009.
- Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam năm 2009.
- Bằng khen của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ năm 2015.
- Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh An Giang năm 2016.
- Bằng khen của Chủ tịch UBND Tp Cần Thơ năm 2021.
- Nhà giáo ưu tú năm 2012.
- Nhà giáo nhân dân năm 2020 và nhiều kỷ niệm chương.
- Giấy khen của GĐ Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Kiên Giang năm 2014.
PV