Vinh danh trí thức 2022: KS. Hà Đắc Biên

KS. Hà Đắc Biên là chủ nhiệm của 02 đề tài về TTBYT cấp Bộ Y tế và được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng ba năm 2020.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Thiết bị y tế Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chế tạo và Chuyển giao công nghệ TBYT trực thuộc Hội Thiết bị Y tế Việt Nam.
Sinh ngày, tháng, năm: 29/9/1947
Vinh danh tri thuc 2022: KS. Ha Dac Bien
Chân dung KS. Hà Đắc Biên. 
Thành tích đạt được
Tham gia nghiên cứu khoa học: Là chủ nhiệm của 02 đề tài về TTBYT cấp Bộ Y tế.
Tham gia 01 đề tài cấp nhà nước về lĩnh vực TBYT “Nghiên cứu thiết kế chế tạo Máy Xquang di động kỹ thuật số”, nghiệm thu đạt Khá, đây là lần đầu tiên Việt Nam nghiên cứu thành công thiết bị công nghệ cao Xquang di động phục vụ y tế tuyến cơ sở. Sản phẩm có giá thành thấp 80% so với ngoại nhập và tỷ lệ nội địa hóa > 45%. Hiện Tổng công ty Điện tử và tin học Việt Nam đang hoàn thiện công nghệ để sản xuất đại trà.
Hỗ trợ nhiều đề tài nghiên cứu với trách nhiệm là Viện trưởng viên Nghiên cứu-Chế tạo và Chuyển giao Công nghệ TTBYT.
Trong các năm 2016 – 2017, Hội TBYT VN được Bộ Y tế giao nhiệm vụ Xây dựng chương trình và biên sọan tài liệu đào tạo Tư vấn Kỹ thuật TTBYT tại QĐ số: 4125/QĐ-BYT ngày 29/7/2016 về việc: Phê duyệt kế hoạch triển khai Nghị định số: 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý TTBYT. Với trách nhiêm là Chủ biên đã cùng các chuyên gia đầu ngành Xây dựng Chương trình và Biên soạn 7 Tài liệu Kỹ thuật đào tạo Tư vấn TTBYT. Chương trình và tài liệu đào tạo Tư vấn Kỹ thuật TTBYT đã được Hội đồng của Bộ y tế thẩm định và công nhận Hội TBYT VN đủ điều kiện đào tạo liên tục cho cán bộ y tế về các lĩnh vực liên quan tới chuyên ngành kỹ thuật TTBYT-với mã số B73 tại Quyết định số: 192/QĐ-K2ĐT ngày 03/12/2018.
Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
- Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng ba năm 2020
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2014
- Kỷ niệm chương của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam năm 2012
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2013
- Bằng khen của Liên hiệp Hội Việt Nam năm 2015, 2916, 2917, 2018, 2021
- Chiến sĩ thi đua Liên hiệp Hội Việt Nam năm 2016, 2019
* Bài viết nằm trong tuyến bài tuyên truyền về Lễ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2022 (diễn ra ngày 21/05/2022) do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức.
PV