Vinh danh trí thức 2022: Nghệ nhân Nguyễn Thế Long

Google News

Nghệ nhân Nguyễn Thế Long, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh tỉnh Tây Ninh.

Ngày, tháng, năm sinh: 02/9/1950
Thành tích đạt được
Đóng góp nhiều cho công tác vận động, tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức trong hội sinh vật cảnh tỉnh Tây Ninh.
Vinh danh tri thuc 2022: Nghe nhan Nguyen The Long
 Nghệ nhân Nguyễn Thế Long.
Năm 2013 đã nghiên cứu thành công quy trình kỹ thuật “làm cây cảnh nghệ thuật từ cây dâu tằm” và đã đạt giải nhì trong Hội thi Sáng tạo Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh lần thứ 8 về đề tài này.
Năm 2015 - 2016 đã nghiên cứu và xây dựng thành công quy trình kỹ thuật “Nuôi trồng cây Bonsai Hoa (Mai chiếu thủy - Linh Sam - Mai Vàng) trong môi trường nước”. Đề tài đã được Hội đồng Khoa học tỉnh Tây Ninh nghiệm thu, đạt giải Nhì trong Hội thi Sáng tạo Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh, tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 14 (2016-2017) và đã được đăng trên tập san: Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh.
Trực tiếp tham gia đứng lớp giảng dạy, phổ biến kiến thức về sinh vật cảnh cho hội viên và nông dân ở nhiều địa phương trong tỉnh (đã dạy gần 800 lượt người về kiến thức sinh vật cảnh) đóng góp một phần vào việc thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Phát triển được nhiều câu lạc bộ sinh vật cảnh trong tỉnh. Tạo điều kiện cho người nông dân có thêm nguồn thu nhập trong lúc nông nhàn.
Tổ chức và lãnh đạo Hội tham gia các phong trào thi đua và thực hiện các mục tiêu chính trị, kinh tế và xã hội mà UBND tỉnh tổ chức.
Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
- Nghệ nhân ưu tú, Nghệ nhân Sinh vật cảnh Việt Nam năm 2015
- Nghệ nhân Sinh vật cảnh tỉnh Tây Ninh năm 2013
- Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh năm 2013, 2015, 2017
- Bằng khen của Trung ương Hội Sinh vật cảnh Việt Nam năm 2014, 2019, 2021
PV