Vinh danh trí thức 2022: PGS.TS Đặng Văn Phan

PGS.TS Đặng Văn Phan, Phó CT Hội Địa lí Việt Nam 5 khóa đến nay; Chủ tịch Hội địa lí TP.HCM trực thuộc Hội Địa lý Việt Nam; Thành viên Hội đồng Khoa học TP.HCM.

Ngày sinh: 29/12/1942
Thành tích đạt được
Với vai trò là Phó Chủ tịch Hội Địa lí Việt Nam, phụ trách Hội Địa lí TP.HCM nhiều khóa, đã cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội các cấp đã củng cố và mở rộng số lượng thành viên mới gia nhập hội, cũng như có những góp ý, đề xuất bổ sung các thành viên có chuyên môn, khả năng tham gia Ban Chấp hành Hội trong thời gian vừa qua.
Vinh danh tri thuc 2022: PGS.TS Dang Van Phan
 PGS.TS Đặng Văn Phan. 
Lãnh đạo, tổ chức và chủ trì các hội nghị Khoa học Địa lí Toàn quốc từ Hội nghị lần thứ 3 đến thứ 12.
Từ năm 1985 đến nay, Chủ nhiệm 11 đề tài cấp Nhà nước, 3 đề tài cấp Bộ, 4 đề tài cấp viện và cấp tỉnh, thành phố. Các đề tài bảo vệ được công nhận loại khá trở lên và được áp dụng vào thực tiễn.
Viết giáo trình về Tổ chức lãnh thổ kinh tế - xã hội, giáo trình về Tổ chức lãnh thổ sản xuất nông nghiệp Việt Nam, Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam trong thời kì hội nhập.
Đã hướng dẫn thành công 35 luận văn thạc sỹ địa lí; đã hướng dẫn 6 NCS bảo vệ luận án tiến sĩ Địa lí thành công; tham gia đào tạo hàng nghìn sinh viên và gần 500 thạc sĩ thuộc ngành quản trị kinh doanh.
Xuất bản 10 đầu sách, giáo trình phục vụ cho công tác đào tạo
Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
- Huy chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất (Quyết định số 162 – KT/HĐBT (27-12-1983).
- Huân chương Lao động hạng Nhì (Quyết định số 931 ngày 1/07/2010 (vào sổ vàng số 3).
- 19 bằng khen của Chính phủ và các Bộ ban ngành TW và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.
- 10 năm Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
PV