Vinh danh trí thức 2022: PGS.TS. Nguyễn Bá Đức

PGS.TS. Nguyễn Bá Đức là hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang.

Ngày, tháng, năm sinh: 17/10/1961; Dân tộc: Kinh
Thành tích đạt được
Chủ nhiệm 01 đề tài NCKH cấp Nhà nước: Nghiên cứu nhiễu loạn nhiệt và các hiệu ứng tương quan của các hợp kim liên kim loại trong lý thuyết EXAFS. Mã số: 103.01-2019.55; Chủ nhiệm 01 đề tài NCKH cấp Bộ: Đánh giá hiệu quả đào tạo của Trường Đại học Tân Trào đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Tuyên Quang và vùng Tây Bắc và giải pháp phát triển đến năm 2030. Mã số: B2017-TQU-01; Chủ nhiệm 03 đề tài NCKH cấp tỉnh: Nghiên cứu và phát triển phần mềm LaTex trên địa bản tỉnh Tuyên Quang; Khảo sát và đánh giá chất lượng nguồn nhân lực do trường Cao đẳng Tuyên Quang đào tạo giai đoạn 2006 – 2012; Sử dụng tương tác của tia X với vật chất để xác định các tham số nhiệt động và cấu trúc của hệ tinh thể lập phương pha tạp.
Vinh danh tri thuc 2022: PGS.TS. Nguyen Ba Duc
Chân dung PGS.TS. Nguyễn Bá Đức. 
Công bố 60 bài báo khoa học, trong đó 31 bài báo khoa học công bố trên các tạp chí khoa họcquốc tế có uy tín; Xuất bản 09 cuốn sách chuyên khảo, giáo trình, trong đó 02 cuốn thuộc nhà xuất bản quốc tế có uy tín (Lambert Academic Publishing – Germany), 07 cuốn thuộc nhà xuất bản trong nước có uy tín
Từ năm học 2015-2016, trên cơ sở Bộ môn Vật lý của Trường Đại học Tân Trào, đã vận động sự tham gia của các giảng viên, giáo viên, viên chức của tỉnh Tuyên Quang được đào tạo chuyên ngành vật lý để thành lập Hội Vật lý Trường Đại học Tân Trào. Hội đã tham gia hoạt động trên lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy, ứng dụng, phổ biến kiến thức về vật lý và công nghệ vật lý nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương, bước đầu đã tạo sức lan tỏa của ngành vật lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và các tỉnh lân cận.
Từ năm 2010 với vai trò là Hiệu trưởng, cùng với tập thể lãnh đạo trường và được sự ủng hộ của tỉnh Tuyên Quang, của Trung ương, tôi đã xây dựng và trình đề án để năm 2011 Trường Cao đẳng Sư phạm Tuyên Quang được đổi tên thành Trường Cao đẳng Tuyên Quang để đào tạo đa ngành và năm 2013, Trường Cao đẳng Tuyên Quang đã được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định nâng cấp thành Trường Đại học Tân Trào. Năm 2019, Trường Đại học Tân Trào đã được cấp Giấy chứng nhận đạt chuẩn Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học, khẳng định sự phát triển bền vững của Nhà trường.
Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
- Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2021, hạng Ba năm 2014
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2012
- Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2010, 2012, 2015
- Bằng khen của UBND tỉnh năm 2015, 2017, 2021
- Bằng khen của Hội Vật lý Việt Nam năm 2021
PV