Vinh danh trí thức 2022: PGS.TS Vũ Đình Ngọ

PGS.TS Vũ Đình Ngọ, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì.

Ngày sinh: 28/8/
Thành tích đạt được
Thực hiện tốt vai trò là Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì, góp phần đào tạo nhiều nhân lực trình độ cao cho nhiều doanh nghiệp như Mico Thái Bình, Công ty Hóa chất 21, Công ty Z129, Z113,v.v… Góp phần quan trọng đưa Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì phần đấu trở thành đơn vị xuất sắc toàn diện và phấn đấu nhà trường trở thành trung tâm khoa học, công nghệ của khu vực trung du và miền núi phía bắc.
Vinh danh tri thuc 2022: PGS.TS Vu Dinh Ngo
 PGS.TS Vũ Đình Ngọ.
Đã trực tiếp tham gia giảng dạy và nghiên cứu 33 năm, đã đào tạo, hướng dẫn nhiều cử nhân, kỹ sư, 10 thạc sỹ, 01 tiến sỹ. Chủ trì và tham gia biên soạn nhiều bài giảng cấp trường, xuất bản 01 giáo trình, 03 sách tham khảo, 02 sách chuyên khảo. Chủ nhiệm 01 đề tài cấp Nhà nước, 04 đề tài, 02 đề án cấp Bộ và tham gia nhiều đề tài, dự án, đề án, nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh, cấp trường. Là tác giả, đồng tác giả 8 bài báo quốc tế, 56 bài báo trên các tạp chí KH trong nước.
Tích cực tham gia các hoạt động của Liên hiệp hội tỉnh, của Hội TƯ, đóng góp ý kiến vào các báo cáo, các đề án phản biện xã hội, các hoạt động khác góp phần phát triển Liên hiệp Hội.
Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, các cuộc vận động của Đảng, chính quyền, đoàn thể, mặt trận tổ quốc, của LHH phát động.
Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
- Nhà giáo Ưu tú năm 2012
- Huân chương Lao động hạng Ba năm 2013
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
- Bằng khen của Bộ Công thương năm 2010, 2012, 2015, 2017, 2019
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2020
- Bằng khen của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2010
- Bằng khen của Công đoàn Công thương Việt Nam năm 2018, 2019
- Trí thức tiêu biểu tỉnh Phú Thọ năm 2021
- Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021
- Chiến sĩ thi đua cấp Bộ năm 2012, 2015, 2018
- Giấy khen của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Phú Thọ năm 2020 
PV