Vinh danh trí thức 2022: ThS Trần Thị Kim Liên

ThS Trần Thị Kim Liên, Phó Giám đốc Trung Tâm Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học An Giang- Đại học Quốc gia TP.HCM.

Ngày, tháng, năm sinh: 29/9/1971
Thành tích đạt được
Thực hiện triển khai các hoạt động KH&CN, các kết quả nghiên cứu đã được chuyển giao cho địa phương, ban ngành, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh An Giang và khu vực ĐBSCL.
Tham gia thực hiện đề tài cấp Quốc gia Tác động xã hội trong phát triển đô thị vùng Tây Nam bộ.
Vinh danh tri thuc 2022: ThS Tran Thi Kim Lien
ThS Trần Thị Kim Liên 
Chủ trì thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh như: (1) Nghiên cứu dự báo nhu cầu giáo viên phổ thông và dạy nghề ở An Giang đến năm 2030; (2) Đánh giá chất lượng nguồn lao động, tình hình sử dụng, phân công lao động nông thôn ở An Giang; Thực trạng di dân nông thôn đô thị và ảnh hưởng của nó đến vấn đề an sinh xã hội ở tỉnh An Giang; (3) “Đánh giá chất lượng nguồn lao động, tình hình sử dụng, phân công lao động nông thôn ở An Giang”; (4) “Giảm thiểu tác động của biến đổi nguồn nước dựa vào cộng đồng”.
Hỗ trợ đào tạo nghề cho trẻ em từ 14 đến 17 tuổi tại tỉnh An Giang; Nâng cao nhận thức và hỗ trợ pháp lý về bình đẳng giới và gia đình cho phụ nữ tại các xã biên giới tỉnh Đồng Tháp; Nâng cao kiến thức và kỹ năng phòng, chống xâm hại tình dục cho học sinh và cộng đồng địa phương có đông người dân tộc Khmer ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang thông qua hội thảo, tập huấn và truyền thông; Thay đổi hành vi xả rác thải sinh hoạt xuống rạch Trà Ôn cho nhóm phụ nữ nội trợ tại phường Bình Đức, tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang; Chung tay phòng chống bạo lực tình dục cho trẻ em gái sống lang thang trên đường phố Long Xuyên…
Tổ chức các cuộc hội thảo khoa học cấp tỉnh và quốc tế Giải pháp quản trị cho các doanh nghiệp An Giang dựa trên nền tảng mã nguồn mở Odoo; Mở rộng quan hệ, liên kết, hợp tác với các cá nhân, tổ chức khoa học trong và ngoài nước đề xuất và triển khai các đề tài, dự án, hội...
Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
- Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2020.
- Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM năm 2020.
- Chiến sĩ thi đua cơ sở liên tục từ năm 2012-2021.
PV