Vinh danh trí thức 2022: TS Đặng Huỳnh Mai

TS Đặng Huỳnh Mai, Phó Chủ tịch - Ủy viên Đảng đoàn Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Vĩnh Long.

Chủ nhiệm Câu lạc bộ trí thức tỉnh Vĩnh Long, Chủ tịch Hội Cựu Giáo chức tỉnh Vĩnh Long, nguyên Chủ tịch Hội Tin học tỉnh Vĩnh Long.
Ngày, tháng, năm sinh: 15/10/1952
Vinh danh tri thuc 2022: TS Dang Huynh Mai
TS Đặng Huỳnh Mai. 
Thành tích đạt được
Chủ nhiệm công trình nghiên cứu: Điều tra Tiềm lực Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long, CT 36T03- 2014.
Chủ Biên giáo trình Tiểu ban giáo dục tỉnh Vĩnh Long trong cách mạng giải phóng miền Nam thống nhất đất nước thời kỳ 1963-1975, NXB Giáo dục.
Hướng dẫn 10 Thạc sĩ và 7 Nghiên cứu sinh.
Tác giả của 40 bài báo trong và ngoài nước, đóng góp nhiều tham luận cấp quốc gia và 02 bài báo khoa học cấp quốc tế.
Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
- Bằng khen của Thủ tướng chính phủ năm 1991
- Huân chương Lao động Hạng ba, Hạng nhất và Huân chương độc lập 2010
- Nhà giáo ưu tú 1997, Nhà giáo nhân dân 2010
- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2015, 2021
- Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiều năm.
- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cấp tỉnh nhiều năm.
- Giấy khen của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long năm 2017, 2018, 2019, 2020.
PV