Vinh danh trí thức 2022: TS. Nguyễn Văn Bính

TS. Nguyễn Văn Bính tích cực tham gia hoạt động trong Hội Kinh tế & Vận tải Đường sắt Việt Nam thuộc hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam.

Phó Chủ tịch Hội Kinh tế &Vận tải Đường sắt Việt Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 19/8/1956
Vinh danh tri thuc 2022: TS. Nguyen Van Binh
Chân dung TS. Nguyễn Văn Bính. 
Thành tích đạt được
- Tham gia ngay từ đầu khi thành lập, là phó Trưởng ban vận động thành lập Hội (QĐ số 1317 ngày 15/6/2006 của Bộ trưởng Bộ GTVT về công nhận danh sách ban vận động thành lập Hội)
- Tích cực tham gia hoạt động trong Hội Kinh tế & Vận tải Đường sắt Việt Nam thuộc hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam, góp phần vào sự phát triển của tổ chức. Có nhiều đóng góp cho công tác vận động, tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức trong cơ quan hội, ngành Đường sắt Việt Nam.
- Là Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ GTVT, nghiêm thu năm 2012 “ Đánh giá tác động môi trường của dầu thải đầu máy toa xe và thí điểm giải pháp thu gom xử lý”; chủ nhiệm đề tài: Nghiên cứu thiết kế nội thất toa xe khách cao cấp ứng dụng vật liệu mới nhằm tăng khả năng cách âm, cách nhiệt, giảm tự trọng và tiết kiệm năng lượng, thuộc Dự án khoa học và công nghệ cấp Quốc gia, Thực hiện từ năm 2019 đến nay.
- Tham gia hướng dẫn thành công 02 Tiến sĩ thuộc chuyên ngành Tổ chức và Quản lý vận tải, tại trường Đại học GTVT.
Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
- Bằng khen của Thủ Tướng Chính Phủ năm 2013.
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải năm 2006.
- Chiến sĩ thi đua ngành GTVT giai đoạn 2004-2006, 2006-2008, 2009-2011.
- Bằng khen của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2013.
- Bằng khen của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam năm 2009, 2011, 2012, 2013
* Bài viết nằm trong tuyến bài tuyên truyền về Lễ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2022 (diễn ra ngày 21/05/2022) do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức.
PV