Vinh danh trí thức 2022: TS Trịnh Công Lý

TS Trịnh Công Lý, Chủ tịch Hội KH Lịch sử tỉnh Sóc trăng, Nguyên Ủy viên BTV Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh.

 Ngày, tháng, năm sinh: 14/12/1957
Thành tích đạt được
Với vai trò là Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh (2010-2017) đã nỗ lực cùng tập thể hoạt động đạt hiệu quả tốt và các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, góp phần đưa hoạt động du lịch của tỉnh có bước phát triển mới, phát triển thêm nhiều điểm du lịch, nhà hàng, giúp tăng nhanh về doanh thu.
Vinh danh tri thuc 2022: TS Trinh Cong Ly
 TS Trịnh Công Lý.
Với vai trò là ủy viên Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Chủ tịch Hội và Hiệp hội, là ủy viên Ban thường vụ Liên hiệp hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh, đồng thời là Ủy viên nhiệm kỳ lần thứ 2 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đã tham gia nhiều ý kiến đóng góp trong đề xuất cơ chế, chính sách góp phần thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ các Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.
Tham gia nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học với các nội dung về văn hóa, lịch sử, tôn giáo, kiến trúc, đại đoàn kết dân tộc, đã tham gia khoảng 30 hội đồng khoa học lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn cấp tỉnh với tư cách là Chủ tịch Hội đồng, phản biện hoặc là thành viên của Hội đồng.
Tham gia biên soạn với tư cách chủ biên 09 quyển sách về lịch sử, du lịch, văn hóa và liên quan, 02 quyển đồng biên soạn, 01 xuất bản sách chủ nhiệm kiêm chủ biên và tham gia 01 đề tài khoa học nghiên cứu cấp tỉnh.
Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
- Huân chương Lao động hạng III năm 2014.
- Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2011.
- Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2016.
- Bằng khen của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam năm 2017.
- Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam.
- Bằng khen của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Việt Nam.
- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2019.
- Nhiều Bằng khen của UBND tỉnh Sóc Trăng năm từ 2012 - 2022.
- Bằng khen của UBMTTQ VN tỉnh Sóc Trăng năm 2020 và nhiều kỷ niệm chương.
- Trí thức tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015.
PV