Vinh danh trí thức 2022: TS.AHLĐ Nguyễn Quang Mâu

TS.AHLĐ Nguyễn Quang Mâu, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổ hợp Công ty Cổ phần Gốm Đất Việt.

Ngày sinh: 10/03/1950.
Thành tích đạt được
Với vai trò là Chủ tịch HĐQT Công ty, được rèn luyện và đào tạo với hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, bản thân luôn là người đi đầu trong chiến lược xây dựng thương hiệu Gốm Đất Việt trở thành thương hiệu được tin dùng, không ngừng học hỏi về kiến thức quản lý, khoa học kỹ thuật, luôn quan tâm tình hình thực tế sản xuất, kinh doanh, phát huy sức mạnh của tập thể CBCNV xây dựng Công ty thành một tập thể kỷ cương, năng động, sáng tạo luôn thực hiện hoàn thành vượt năng suất, chất lượng và doanh thu đề ra.
Vinh danh tri thuc 2022: TS.AHLD Nguyen Quang Mau
TS.AHLĐ Nguyễn Quang Mâu. 
Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất: mỗi năm năm đều có hàng chục đề tài mang lại hiệu quả hàng chục tỷ đồng cho công ty: Đề tài nghiền khô siêu mịn sản xuất ngói cao cấp, Đề tài tráng men từ mộc nung 1 lần trên lò nung tuynel, Đề tài máy dập cắt pavia tự động, Đề tài hệ thống chia hút, vận chuyển nạp phôi tự động vào các máy ngói, Đề tài lò nung tuy nel cải tiến, Đề tài tận dụng đất cứng, đất tầng phủ sản xuất gạch ngói cao cấp, Đề tài tự động hóa phân loại sản phẩm, Đề tài tận dụng khí thải sấy sản phẩm tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường.....
Việc triển khai thực hiện các đề tài sáng kiến đem lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp: Giảm được 120 lao động; giảm cường độ lao động nặng nhọc cho người lao động; tiết giảm chi phí nguyên liệu sản xuất; tăng năng suất, chất lượng sản phẩm; tạo môi trường xanh, sạch, đẹp mang lại hiệu quả mỗi năm từ 3 đến 4 tỷ đồng gúp phần giảm chi phớ giá thành, nâng cao hiệu quả kinh doanh tăng thu nhập cho người lao động.
Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
- Huy chương kháng chiến hạng Nhì, Số 82KT/HĐKT ngày 22/03/1985; Hội đồng Bộ Trưởng Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Số 1193/QĐ/TTg ngày 17/12/2002.
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Số 748/QĐ/TTg ngày 12/06/2008.
- Bằng khen của Chủ tịch nước Số 1053 QĐ/CTN ngày 11/08/2008.
- Danh hiệu “Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới” năm 2009.
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Số 80 QĐ/TTg ngày 14/01/2010.
Và nhiều bằng khen của các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể Trung ương.
PV