Vua Quang Tự trăn trối 5 chữ gì khiến thiên hạ được phen sửng sốt?

Cả đời sống dưới sự chi phối của Từ Hy Thái Hậu, hoàng đế Quang Tự gặp nhiều bất hạnh. Trong lúc hấp hối, ông hoàng này để lại 5 chữ khiến hậu thế tò mò.

  • Vua Quang Tu tran troi 5 chu gi khien thien ha duoc phen sung sot?
  • Vua Quang Tu tran troi 5 chu gi khien thien ha duoc phen sung sot?-Hinh-2
  • Vua Quang Tu tran troi 5 chu gi khien thien ha duoc phen sung sot?-Hinh-3
  • Vua Quang Tu tran troi 5 chu gi khien thien ha duoc phen sung sot?-Hinh-4
  • Vua Quang Tu tran troi 5 chu gi khien thien ha duoc phen sung sot?-Hinh-5
  • Vua Quang Tu tran troi 5 chu gi khien thien ha duoc phen sung sot?-Hinh-6
  • Vua Quang Tu tran troi 5 chu gi khien thien ha duoc phen sung sot?-Hinh-7
  • Vua Quang Tu tran troi 5 chu gi khien thien ha duoc phen sung sot?-Hinh-8
  • Vua Quang Tu tran troi 5 chu gi khien thien ha duoc phen sung sot?-Hinh-9
  • Vua Quang Tu tran troi 5 chu gi khien thien ha duoc phen sung sot?-Hinh-10
Tâm Anh (TH)