Vùng đất Sài Gòn – Chợ Lớn 100 năm trước qua ảnh Ludovic Crespin (2)

Hàng ăn vỉa hè, cầu Mống, dinh Thống đốc... là những hình ảnh khó quên về Sài Gòn do nhiếp ảnh gia Ludovic Crespin thực hiện vào đầu thập niên 1920...

 • Vung dat Sai Gon – Cho Lon 100 nam truoc qua anh Ludovic Crespin (2)
 • Vung dat Sai Gon – Cho Lon 100 nam truoc qua anh Ludovic Crespin (2)-Hinh-2
 • Vung dat Sai Gon – Cho Lon 100 nam truoc qua anh Ludovic Crespin (2)-Hinh-3
 • Vung dat Sai Gon – Cho Lon 100 nam truoc qua anh Ludovic Crespin (2)-Hinh-4
 • Vung dat Sai Gon – Cho Lon 100 nam truoc qua anh Ludovic Crespin (2)-Hinh-5
 • Vung dat Sai Gon – Cho Lon 100 nam truoc qua anh Ludovic Crespin (2)-Hinh-6
 • Vung dat Sai Gon – Cho Lon 100 nam truoc qua anh Ludovic Crespin (2)-Hinh-7
 • Vung dat Sai Gon – Cho Lon 100 nam truoc qua anh Ludovic Crespin (2)-Hinh-8
 • Vung dat Sai Gon – Cho Lon 100 nam truoc qua anh Ludovic Crespin (2)-Hinh-9
 • Vung dat Sai Gon – Cho Lon 100 nam truoc qua anh Ludovic Crespin (2)-Hinh-10
 • Vung dat Sai Gon – Cho Lon 100 nam truoc qua anh Ludovic Crespin (2)-Hinh-11
T.B (tổng hợp)