Xem tuổi xông nhà năm 2024 cho tuổi Sửu hái lộc vàng, giàu sang

Google News

Chọn người vía lành tới xông nhà đầu năm mới để mang cát khí tới, chiêu nạp thêm điều may mắn cho gia chủ tuổi Sửu.

Xem tuổi xông nhà năm 2024 cho gia chủ tuổi Sửu bao gồm tất cả các tuổi sinh năm 1973, 1985, 1997, 1961, 1949 tương ứng với các nạp âm Quý Sửu, Ất Sửu, Đinh Sửu, Tân Sửu và Kỷ Sửu.
Chọn người vía lành tới xông nhà đầu năm mới để mang cát khí tới, chiêu nạp thêm điều may mắn, tiễu trừ đi điều phiền muộn, giúp tuổi Sửu đón năm mới thêm bình an, thịnh vượng, thu lộc vàng đầy túi.
Xem tuoi xong nha nam 2024 cho tuoi Suu hai loc vang, giau sang
Chi tiết xem tuổi xông nhà năm 2024 cho gia chủ tuổi Sửu
Các tuổi Sửu cần xem và lựa chọn tuổi xông nhà Tết này gồm tuổi Quý Sửu, Ất Sửu, Đinh Sửu, Tân Sửu và Kỷ Sửu, tương ứng với các năm sinh 1973, 1985, 1997, 1961, 1949. Với các năm sinh khác, quý bạn tuổi Sửu có thể tra cứu trực tiếp tại mục: Xông đất. 1. Xem tuổi xông nhà năm 2024 cho gia chủ Quý Sửu 1973
Tuổi TỐT nên chọn: Đinh Dậu 1957 (Khá), Nhâm Tý 1972 (Khá), Tân Dậu 1981 (Khá), Kỷ Tỵ 1989 (Khá), Bính Thân 1956 (Khá), Mậu Tý 1948 (Khá), Ất Tỵ 1965 (Khá), Kỷ Dậu 1969 (Khá), Ất Dậu 1945 (Trung bình), Kỷ Hợi 1959 (Trung bình).
Tuổi XẤU nên tránh: Bính Ngọ 1966 (Xấu), Tân Sửu 1961 (Xấu), Ất Mão 1975 (Xấu), Quý Hợi 1983 (Xấu), Giáp Tý 1984 (Xấu), Mậu Thìn 1988 (Xấu), Đinh Sửu 1997 (Xấu), Mậu Dần 1998 (Xấu), Nhâm Thìn 1952 (Xấu), Bính Thìn 1976 (Xấu).
Xem tuổi xông nhà năm 2024 cho gia chủ Ất Sửu 1985
Tuổi TỐT nên chọn: Canh Tý 1960 (Tốt), Kỷ Dậu 1969 (Tốt), Đinh Tỵ 1977 (Tốt), Mậu Thân 1968 (Khá), Đinh Hợi 1947 (Khá), Ất Dậu 1945 (Khá), Nhâm Tý 1972 (Khá), Canh Ngọ 1990 (Khá), Bính Tý 1996 (Khá), Mậu Dần 1998 (Khá).Tuổi XẤU nên tránh: Nhâm Dần 1962 (Xấu), Nhâm Thìn 1952 (Xấu), Tân Mão 1951 (Xấu), Quý Hợi 1983 (Xấu), Bính Dần 1986 (Xấu), Ất Hợi 1995 (Xấu), Kỷ Sửu 1949 (Xấu), Giáp Ngọ 1954 (Xấu), Đinh Mùi 1967 (Xấu), Tân Hợi 1971 (Xấu).
Xem tuổi xông nhà năm 2024 cho gia chủ Tân Sửu 1961
Tuổi TỐT nên chọn: Kỷ Dậu 1969 (Tốt), Bính Thân 1956 (Khá), Canh Tý 1960 (Khá), Đinh Dậu 1957 (Khá), Mậu Tý 1948 (Khá), Ất Tỵ 1965 (Khá), Mậu Thân 1968 (Khá), Nhâm Tý 1972 (Khá), Đinh Tỵ 1977 (Khá), Tân Dậu 1981 (Khá).Tuổi XẤU nên tránh: Ất Dậu 1945 (Xấu), Giáp Thân 1944 (Xấu), Ất Sửu 1985 (Xấu), Quý Sửu 1973 (Xấu), Quý Mão 1963 (Xấu), Mậu Thìn 1988 (Xấu), Giáp Tuất 1994 (Xấu), Canh Thìn 2000 (Xấu), Bính Ngọ 1966 (Xấu), Ất Mùi 1955 (Xấu).
Xem tuổi xông nhà năm 2024 cho gia chủ Đinh Sửu 1997
Tuổi TỐT nên chọn: Nhâm Tý 1972 (Tốt), Kỷ Tỵ 1989 (Tốt), Tân Dậu 1981 (Tốt), Kỷ Hợi 1959 (Khá), Canh Thân 1980 (Khá), Kỷ Dậu 1969 (Khá), Nhâm Ngọ 2002 (Khá), Canh Dần 1950 (Khá), Giáp Tý 1984 (Khá), Nhâm Thân 1992 (Khá).Tuổi XẤU nên tránh: Tân Sửu 1961 (Xấu), Kỷ Sửu 1949 (Xấu), Quý Tỵ 1953 (Xấu), Giáp Dần 1974 (Xấu), Bính Thìn 1976 (Xấu), Bính Dần 1986 (Xấu), Canh Ngọ 1990 (Xấu), Ất Hợi 1995 (Xấu), Quý Mão 1963 (Xấu), Nhâm Thìn 1952 (Xấu).
Xem tuổi xông nhà năm 2024 cho gia chủ Kỷ Sửu 1949
Tuổi TỐT nên chọn: Kỷ Dậu 1969 (Tốt), Nhâm Tý 1972 (Tốt), Tân Dậu 1981 (Tốt), Kỷ Tỵ 1989 (Tốt), Canh Tý 1960 (Tốt), Đinh Tỵ 1977 (Tốt), Kỷ Hợi 1959 (Khá), Mậu Thân 1968 (Khá), Canh Thân 1980 (Khá), Đinh Hợi 1947 (Khá).Tuổi XẤU nên tránh: Ất Dậu 1945 (Xấu), Mậu Ngọ 1978 (Xấu), Kỷ Mùi 1979 (Xấu), Nhâm Thân 1992 (Xấu), Tân Tỵ 2001 (Xấu), Giáp Dần 1974 (Xấu), Quý Dậu 1993 (Xấu), Tân Hợi 1971 (Xấu), Nhâm Dần 1962 (Xấu), Giáp Ngọ 1954 (Xấu).
Theo Arttimes