Ý đồ phong thủy của công trình cao nhất Hoàng thành Huế

Quốc Lê -

(Kiến Thức) - Theo quy định của triều đình nhà Nguyễn, không có bất kỳ công trình nào trong khu vực Hoàng thành được phép xây cao hơn Hiển Lâm Các. Vì sao lại như vậy?

  • Y do phong thuy cua cong trinh cao nhat Hoang thanh Hue
  • Y do phong thuy cua cong trinh cao nhat Hoang thanh Hue-Hinh-2
  • Y do phong thuy cua cong trinh cao nhat Hoang thanh Hue-Hinh-3
  • Y do phong thuy cua cong trinh cao nhat Hoang thanh Hue-Hinh-4
  • Y do phong thuy cua cong trinh cao nhat Hoang thanh Hue-Hinh-5
  • Y do phong thuy cua cong trinh cao nhat Hoang thanh Hue-Hinh-6
  • Y do phong thuy cua cong trinh cao nhat Hoang thanh Hue-Hinh-7
  • Y do phong thuy cua cong trinh cao nhat Hoang thanh Hue-Hinh-8
  • Y do phong thuy cua cong trinh cao nhat Hoang thanh Hue-Hinh-9
  • Y do phong thuy cua cong trinh cao nhat Hoang thanh Hue-Hinh-10