10 sinh vật kì dị nhất từng được phát hiện dưới đáy đại dương

Đáy đại dương vốn là nơi ẩn náu của những sinh vật kì quái bậc nhất hành tinh. Dưới đây là 10 sinh vật biển cực dị từng được phát hiện.

 • 10 sinh vat ki di nhat tung duoc phat hien duoi day dai duong
 • 10 sinh vat ki di nhat tung duoc phat hien duoi day dai duong-Hinh-2
 • 10 sinh vat ki di nhat tung duoc phat hien duoi day dai duong-Hinh-3
 • 10 sinh vat ki di nhat tung duoc phat hien duoi day dai duong-Hinh-4
 • 10 sinh vat ki di nhat tung duoc phat hien duoi day dai duong-Hinh-5
 • 10 sinh vat ki di nhat tung duoc phat hien duoi day dai duong-Hinh-6
 • 10 sinh vat ki di nhat tung duoc phat hien duoi day dai duong-Hinh-7
 • 10 sinh vat ki di nhat tung duoc phat hien duoi day dai duong-Hinh-8
 • 10 sinh vat ki di nhat tung duoc phat hien duoi day dai duong-Hinh-9
 • 10 sinh vat ki di nhat tung duoc phat hien duoi day dai duong-Hinh-10
 • 10 sinh vat ki di nhat tung duoc phat hien duoi day dai duong-Hinh-11
 • 10 sinh vat ki di nhat tung duoc phat hien duoi day dai duong-Hinh-12
 • 10 sinh vat ki di nhat tung duoc phat hien duoi day dai duong-Hinh-13
 • 10 sinh vat ki di nhat tung duoc phat hien duoi day dai duong-Hinh-14
 • 10 sinh vat ki di nhat tung duoc phat hien duoi day dai duong-Hinh-15
 • 10 sinh vat ki di nhat tung duoc phat hien duoi day dai duong-Hinh-16
 • 10 sinh vat ki di nhat tung duoc phat hien duoi day dai duong-Hinh-17
 • 10 sinh vat ki di nhat tung duoc phat hien duoi day dai duong-Hinh-18
Lê Trang (TH)