12 bức ảnh minh chứng loài người chỉ là hạt cát trong vũ trụ

Google News

Những bức ảnh dưới đây sẽ minh chứng cho sự nhỏ bé của loài người trong vũ trụ bao la, rộng lớn và vô tận.

 • 12 buc anh minh chung loai nguoi chi la hat cat trong vu tru
 • 12 buc anh minh chung loai nguoi chi la hat cat trong vu tru-Hinh-2
 • 12 buc anh minh chung loai nguoi chi la hat cat trong vu tru-Hinh-3
 • 12 buc anh minh chung loai nguoi chi la hat cat trong vu tru-Hinh-4
 • 12 buc anh minh chung loai nguoi chi la hat cat trong vu tru-Hinh-5
 • 12 buc anh minh chung loai nguoi chi la hat cat trong vu tru-Hinh-6
 • 12 buc anh minh chung loai nguoi chi la hat cat trong vu tru-Hinh-7
 • 12 buc anh minh chung loai nguoi chi la hat cat trong vu tru-Hinh-8
 • 12 buc anh minh chung loai nguoi chi la hat cat trong vu tru-Hinh-9
 • 12 buc anh minh chung loai nguoi chi la hat cat trong vu tru-Hinh-10
 • 12 buc anh minh chung loai nguoi chi la hat cat trong vu tru-Hinh-11
 • 12 buc anh minh chung loai nguoi chi la hat cat trong vu tru-Hinh-12
TT (Th)