5.000 năm trước, Ai Cập được trị vì bởi một Pharaoh khổng lồ?

Khoảng 5000 năm trước, một Pharaoh khổng lồ bí ẩn đã cai trị Ai Cập trong gần 20 năm. Qua nghiên cứu, cơ thể của ông cao lớn hơn rất nhiều so với người bình thường.

 • 5.000 nam truoc, Ai Cap duoc tri vi boi mot Pharaoh khong lo?
 • 5.000 nam truoc, Ai Cap duoc tri vi boi mot Pharaoh khong lo?-Hinh-2
 • 5.000 nam truoc, Ai Cap duoc tri vi boi mot Pharaoh khong lo?-Hinh-3
 • 5.000 nam truoc, Ai Cap duoc tri vi boi mot Pharaoh khong lo?-Hinh-4
 • 5.000 nam truoc, Ai Cap duoc tri vi boi mot Pharaoh khong lo?-Hinh-5
 • 5.000 nam truoc, Ai Cap duoc tri vi boi mot Pharaoh khong lo?-Hinh-6
 • 5.000 nam truoc, Ai Cap duoc tri vi boi mot Pharaoh khong lo?-Hinh-7
 • 5.000 nam truoc, Ai Cap duoc tri vi boi mot Pharaoh khong lo?-Hinh-8
 • 5.000 nam truoc, Ai Cap duoc tri vi boi mot Pharaoh khong lo?-Hinh-9
 • 5.000 nam truoc, Ai Cap duoc tri vi boi mot Pharaoh khong lo?-Hinh-10
 • 5.000 nam truoc, Ai Cap duoc tri vi boi mot Pharaoh khong lo?-Hinh-11
 • 5.000 nam truoc, Ai Cap duoc tri vi boi mot Pharaoh khong lo?-Hinh-12
Thùy Dung (T.H)