9 phát minh hiện đại từng bị coi là ý tưởng điên rồ trong quá khứ

Google News

Trong lịch sử đã từng có rất nhiều lần các nhà phát minh có ý tưởng bị cho là điên rồ. Thời nay vô số các công cụ bình thường đã từng được đánh giá là "ảo vọng" của một số người giàu trí tưởng tượng xưa kia.

 • 9 phat minh hien dai tung bi coi la y tuong dien ro trong qua khu
 • 9 phat minh hien dai tung bi coi la y tuong dien ro trong qua khu-Hinh-2
 • 9 phat minh hien dai tung bi coi la y tuong dien ro trong qua khu-Hinh-3
 • 9 phat minh hien dai tung bi coi la y tuong dien ro trong qua khu-Hinh-4
 • 9 phat minh hien dai tung bi coi la y tuong dien ro trong qua khu-Hinh-5
 • 9 phat minh hien dai tung bi coi la y tuong dien ro trong qua khu-Hinh-6
 • 9 phat minh hien dai tung bi coi la y tuong dien ro trong qua khu-Hinh-7
 • 9 phat minh hien dai tung bi coi la y tuong dien ro trong qua khu-Hinh-8
 • 9 phat minh hien dai tung bi coi la y tuong dien ro trong qua khu-Hinh-9
 • 9 phat minh hien dai tung bi coi la y tuong dien ro trong qua khu-Hinh-10
 • 9 phat minh hien dai tung bi coi la y tuong dien ro trong qua khu-Hinh-11
Vân Anh (T.H)