Ảnh độc: Rùng mình sức tàn phá của các thảm họa tự nhiên năm 2021

Cháy rừng ở Mỹ và Hy Lạp, lũ lụt lịch sử ở Canada, hay núi lửa phun trào ở Tây Ban Nha là những thảm họa tự nhiên tàn khốc xảy ra trong năm 2021.

 • Anh doc: Rung minh suc tan pha cua cac tham hoa tu nhien nam 2021
 • Anh doc: Rung minh suc tan pha cua cac tham hoa tu nhien nam 2021-Hinh-2
 • Anh doc: Rung minh suc tan pha cua cac tham hoa tu nhien nam 2021-Hinh-3
 • Anh doc: Rung minh suc tan pha cua cac tham hoa tu nhien nam 2021-Hinh-4
 • Anh doc: Rung minh suc tan pha cua cac tham hoa tu nhien nam 2021-Hinh-5
 • Anh doc: Rung minh suc tan pha cua cac tham hoa tu nhien nam 2021-Hinh-6
 • Anh doc: Rung minh suc tan pha cua cac tham hoa tu nhien nam 2021-Hinh-7
 • Anh doc: Rung minh suc tan pha cua cac tham hoa tu nhien nam 2021-Hinh-8
 • Anh doc: Rung minh suc tan pha cua cac tham hoa tu nhien nam 2021-Hinh-9
 • Anh doc: Rung minh suc tan pha cua cac tham hoa tu nhien nam 2021-Hinh-10
 • Anh doc: Rung minh suc tan pha cua cac tham hoa tu nhien nam 2021-Hinh-11
 • Anh doc: Rung minh suc tan pha cua cac tham hoa tu nhien nam 2021-Hinh-12
 • Anh doc: Rung minh suc tan pha cua cac tham hoa tu nhien nam 2021-Hinh-13
 • Anh doc: Rung minh suc tan pha cua cac tham hoa tu nhien nam 2021-Hinh-14
 • Anh doc: Rung minh suc tan pha cua cac tham hoa tu nhien nam 2021-Hinh-15
 • Anh doc: Rung minh suc tan pha cua cac tham hoa tu nhien nam 2021-Hinh-16
 • Anh doc: Rung minh suc tan pha cua cac tham hoa tu nhien nam 2021-Hinh-17
 • Anh doc: Rung minh suc tan pha cua cac tham hoa tu nhien nam 2021-Hinh-18
Theo Hoàng Phạm/VOV