Bắc Cực ngày càng biến dạng, thảm hoạ nào sắp xảy ra?

Mưa có thể thay thế tuyết rơi ở các vùng của Bắc Cực vào năm 2060 do khí hậu thay đổi – sớm hơn đến hai thập kỷ so với dự đoán trước đây.

 • Bac Cuc ngay cang bien dang, tham hoa nao sap xay ra?
 • Bac Cuc ngay cang bien dang, tham hoa nao sap xay ra?-Hinh-2
 • Bac Cuc ngay cang bien dang, tham hoa nao sap xay ra?-Hinh-3
 • Bac Cuc ngay cang bien dang, tham hoa nao sap xay ra?-Hinh-4
 • Bac Cuc ngay cang bien dang, tham hoa nao sap xay ra?-Hinh-5
 • Bac Cuc ngay cang bien dang, tham hoa nao sap xay ra?-Hinh-6
 • Bac Cuc ngay cang bien dang, tham hoa nao sap xay ra?-Hinh-7
 • Bac Cuc ngay cang bien dang, tham hoa nao sap xay ra?-Hinh-8
 • Bac Cuc ngay cang bien dang, tham hoa nao sap xay ra?-Hinh-9
 • Bac Cuc ngay cang bien dang, tham hoa nao sap xay ra?-Hinh-10
 • Bac Cuc ngay cang bien dang, tham hoa nao sap xay ra?-Hinh-11
 • Bac Cuc ngay cang bien dang, tham hoa nao sap xay ra?-Hinh-12
Thùy Dung (T.H)