Băng Nam Cực tan nhanh nhất 5.500 năm qua, thảm họa có xảy ra?

Một nghiên cứu về trầm tích thời tiền sử được tìm thấy trên các bờ biển xung quanh Doomsday, ở khu vực thềm băng Tây Nam Cực đã mang tới một tin u ám cho hành tinh của chúng ta!

 • Bang Nam Cuc tan nhanh nhat 5.500 nam qua, tham hoa co xay ra?
 • Bang Nam Cuc tan nhanh nhat 5.500 nam qua, tham hoa co xay ra?-Hinh-2
 • Bang Nam Cuc tan nhanh nhat 5.500 nam qua, tham hoa co xay ra?-Hinh-3
 • Bang Nam Cuc tan nhanh nhat 5.500 nam qua, tham hoa co xay ra?-Hinh-4
 • Bang Nam Cuc tan nhanh nhat 5.500 nam qua, tham hoa co xay ra?-Hinh-5
 • Bang Nam Cuc tan nhanh nhat 5.500 nam qua, tham hoa co xay ra?-Hinh-6
 • Bang Nam Cuc tan nhanh nhat 5.500 nam qua, tham hoa co xay ra?-Hinh-7
 • Bang Nam Cuc tan nhanh nhat 5.500 nam qua, tham hoa co xay ra?-Hinh-8
 • Bang Nam Cuc tan nhanh nhat 5.500 nam qua, tham hoa co xay ra?-Hinh-9
 • Bang Nam Cuc tan nhanh nhat 5.500 nam qua, tham hoa co xay ra?-Hinh-10
 • Bang Nam Cuc tan nhanh nhat 5.500 nam qua, tham hoa co xay ra?-Hinh-11
 • Bang Nam Cuc tan nhanh nhat 5.500 nam qua, tham hoa co xay ra?-Hinh-12
Thùy Dung (T.H)