Bão Mặt Trời bất ngờ ập tới Trái Đất: Thảm họa có xảy ra?

Các nhà khoa học gần đây đã hết sức lo ngại sau khi một cơn bão Mặt trời "có khả năng gây rối loạn" lao vào Trái đất mà không có cảnh báo trước.

  • Bao Mat Troi bat ngo ap toi Trai Dat: Tham hoa co xay ra?
  • Bao Mat Troi bat ngo ap toi Trai Dat: Tham hoa co xay ra?-Hinh-2
  • Bao Mat Troi bat ngo ap toi Trai Dat: Tham hoa co xay ra?-Hinh-3
  • Bao Mat Troi bat ngo ap toi Trai Dat: Tham hoa co xay ra?-Hinh-4
  • Bao Mat Troi bat ngo ap toi Trai Dat: Tham hoa co xay ra?-Hinh-5
  • Bao Mat Troi bat ngo ap toi Trai Dat: Tham hoa co xay ra?-Hinh-6
  • Bao Mat Troi bat ngo ap toi Trai Dat: Tham hoa co xay ra?-Hinh-7
  • Bao Mat Troi bat ngo ap toi Trai Dat: Tham hoa co xay ra?-Hinh-8
  • Bao Mat Troi bat ngo ap toi Trai Dat: Tham hoa co xay ra?-Hinh-9
  • Bao Mat Troi bat ngo ap toi Trai Dat: Tham hoa co xay ra?-Hinh-10
Lê Trang (theo Live Science)