Bảo tồn 3 loài khỉ Macaca ở Vườn quốc gia Bến En: Cực quý hiếm!

Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bến En đã ghi nhận ngoài tự nhiên ba loài khỉ thuộc giống Macaca quý hiếm và lên kế hoạch bảo tồn kịp thời.

 • Bao ton 3 loai khi Macaca o Vuon quoc gia Ben En: cuc quy hiem!
 • Bao ton 3 loai khi Macaca o Vuon quoc gia Ben En: cuc quy hiem!-Hinh-2
 • Bao ton 3 loai khi Macaca o Vuon quoc gia Ben En: cuc quy hiem!-Hinh-3
 • Bao ton 3 loai khi Macaca o Vuon quoc gia Ben En: Cuc quy hiem!-Hinh-12
 • Bao ton 3 loai khi Macaca o Vuon quoc gia Ben En: cuc quy hiem!-Hinh-4
 • Bao ton 3 loai khi Macaca o Vuon quoc gia Ben En: cuc quy hiem!-Hinh-5
 • Bao ton 3 loai khi Macaca o Vuon quoc gia Ben En: cuc quy hiem!-Hinh-6
 • Bao ton 3 loai khi Macaca o Vuon quoc gia Ben En: cuc quy hiem!-Hinh-7
 • Bao ton 3 loai khi Macaca o Vuon quoc gia Ben En: cuc quy hiem!-Hinh-8
 • Bao ton 3 loai khi Macaca o Vuon quoc gia Ben En: cuc quy hiem!-Hinh-9
 • Bao ton 3 loai khi Macaca o Vuon quoc gia Ben En: cuc quy hiem!-Hinh-10
 • Bao ton 3 loai khi Macaca o Vuon quoc gia Ben En: cuc quy hiem!-Hinh-11
Thùy Dung (T.H)