Bất ngờ đối thủ còn sống của khủng long biết nhân bản vô tính

Google News

Các nhà khoa học đã ghi nhận một trường hợp cá sấu đầu tiên sinh con mà không cần con đực, và điều này có thể vén màn bí ẩn về khả năng sinh sản phức tạp của dòng dõi khủng long.

  • Bat ngo doi thu con song cua khung long biet nhan ban vo tinh
  • Bat ngo doi thu con song cua khung long biet nhan ban vo tinh-Hinh-2
  • Bat ngo doi thu con song cua khung long biet nhan ban vo tinh-Hinh-3
  • Bat ngo doi thu con song cua khung long biet nhan ban vo tinh-Hinh-4
  • Bat ngo doi thu con song cua khung long biet nhan ban vo tinh-Hinh-5
  • Bat ngo doi thu con song cua khung long biet nhan ban vo tinh-Hinh-6
  • Bat ngo doi thu con song cua khung long biet nhan ban vo tinh-Hinh-7
  • Bat ngo doi thu con song cua khung long biet nhan ban vo tinh-Hinh-8
  • Bat ngo doi thu con song cua khung long biet nhan ban vo tinh-Hinh-9
  • Bat ngo doi thu con song cua khung long biet nhan ban vo tinh-Hinh-10
Thiên Trang (TH)