Bí ẩn 2 căn phòng đặc biệt trong Đại kim tự tháp Giza

Bên trong Đại kim tự tháp Giza, các chuyên gia xác định được 2 căn phòng đặc biệt là "Phòng vua" và "Phòng hoàng hậu". Hai nơi này có nhiều bí ẩn.

  • Bi an 2 can phong dac biet trong Dai kim tu thap Giza
  • Bi an 2 can phong dac biet trong Dai kim tu thap Giza-Hinh-2
  • Bi an 2 can phong dac biet trong Dai kim tu thap Giza-Hinh-3
  • Bi an 2 can phong dac biet trong Dai kim tu thap Giza-Hinh-4
  • Bi an 2 can phong dac biet trong Dai kim tu thap Giza-Hinh-5
  • Bi an 2 can phong dac biet trong Dai kim tu thap Giza-Hinh-6
  • Bi an 2 can phong dac biet trong Dai kim tu thap Giza-Hinh-7
  • Bi an 2 can phong dac biet trong Dai kim tu thap Giza-Hinh-8
  • Bi an 2 can phong dac biet trong Dai kim tu thap Giza-Hinh-9
  • Bi an 2 can phong dac biet trong Dai kim tu thap Giza-Hinh-10
Tâm Anh (theo Grunge)