Bí ẩn giếng nước cổ giam giữ "rồng thiêng", phun nước đen sì

Google News

Nhiều người nói giếng cổ đại này thường xuyên phát ra tiếng gầm rú đáng sợ. Nếu ai đó kéo dây xích lên, sẽ có một dòng nước đen sì phun ra từ giếng.

  • Bi an gieng nuoc co giam giu
  • Bi an gieng nuoc co giam giu
  • Bi an gieng nuoc co giam giu
  • Bi an gieng nuoc co giam giu
  • Bi an gieng nuoc co giam giu
  • Bi an gieng nuoc co giam giu
  • Bi an gieng nuoc co giam giu
  • Bi an gieng nuoc co giam giu
  • Bi an gieng nuoc co giam giu
  • Bi an gieng nuoc co giam giu
Lê Trang (theo Sohu)