Bí ẩn loài chim quái, truyền tín hiệu chết chóc rợn người

Google News

Đa số người Việt tin rằng, chim lợn kêu ở đầu hồi nhà ai thì nhà đó có người sắp chết.

 • Bi an loai chim quai, truyen tin hieu chet choc ron nguoi
 • Bi an loai chim quai, truyen tin hieu chet choc ron nguoi-Hinh-2
 • Bi an loai chim quai, truyen tin hieu chet choc ron nguoi-Hinh-3
 • Bi an loai chim quai, truyen tin hieu chet choc ron nguoi-Hinh-4
 • Bi an loai chim quai, truyen tin hieu chet choc ron nguoi-Hinh-5
 • Bi an loai chim quai, truyen tin hieu chet choc ron nguoi-Hinh-6
 • Bi an loai chim quai, truyen tin hieu chet choc ron nguoi-Hinh-7
 • Bi an loai chim quai, truyen tin hieu chet choc ron nguoi-Hinh-8
 • Bi an loai chim quai, truyen tin hieu chet choc ron nguoi-Hinh-9
 • Bi an loai chim quai, truyen tin hieu chet choc ron nguoi-Hinh-10
 • Bi an loai chim quai, truyen tin hieu chet choc ron nguoi-Hinh-11
 • Bi an loai chim quai, truyen tin hieu chet choc ron nguoi-Hinh-12
 • Bi an loai chim quai, truyen tin hieu chet choc ron nguoi-Hinh-13
 • Bi an loai chim quai, truyen tin hieu chet choc ron nguoi-Hinh-14
 • Bi an loai chim quai, truyen tin hieu chet choc ron nguoi-Hinh-15
 • Bi an loai chim quai, truyen tin hieu chet choc ron nguoi-Hinh-16
 • Bi an loai chim quai, truyen tin hieu chet choc ron nguoi-Hinh-17
 • Bi an loai chim quai, truyen tin hieu chet choc ron nguoi-Hinh-18
Theo VTC