Bí ẩn vật thể tạo ra 4 bóng ma vũ trụ lừa con người

Các nhà khoa học dành 14 năm để đo độ trễ thời gian về một chuẩn tinh. Theo đó, họ phát hiện một vật thể bí ẩn đã khiến một chuẩn tinh biến thành 5. Trong số này có 4 cái là bóng ma của chuẩn tinh thật.

  • Bi an vat the tao ra 4 bong ma vu tru lua con nguoi
  • Bi an vat the tao ra 4 bong ma vu tru lua con nguoi-Hinh-2
  • Bi an vat the tao ra 4 bong ma vu tru lua con nguoi-Hinh-3
  • Bi an vat the tao ra 4 bong ma vu tru lua con nguoi-Hinh-4
  • Bi an vat the tao ra 4 bong ma vu tru lua con nguoi-Hinh-5
  • Bi an vat the tao ra 4 bong ma vu tru lua con nguoi-Hinh-6
  • Bi an vat the tao ra 4 bong ma vu tru lua con nguoi-Hinh-7
  • Bi an vat the tao ra 4 bong ma vu tru lua con nguoi-Hinh-8
  • Bi an vat the tao ra 4 bong ma vu tru lua con nguoi-Hinh-9
  • Bi an vat the tao ra 4 bong ma vu tru lua con nguoi-Hinh-10
Tâm Anh (theo Sciencealert)