Bí ẩn về những người ngoài hành tinh đã từng ghé thăm Trái Đất

Người ta ước tính rằng có đến 82 chủng tộc người ngoài hành tinh khác nhau đã viếng thăm trái đất! Dưới đây là một mô tả ngắn gọn về 10 chủng tộc người ngoài hành tinh khác nhau đã được phát hiện trên Trái đất.

 • Bi an ve nhung nguoi ngoai hanh tinh da tung ghe tham Trai Dat
 • Bi an ve nhung nguoi ngoai hanh tinh da tung ghe tham Trai Dat-Hinh-2
 • Bi an ve nhung nguoi ngoai hanh tinh da tung ghe tham Trai Dat-Hinh-3
 • Bi an ve nhung nguoi ngoai hanh tinh da tung ghe tham Trai Dat-Hinh-4
 • Bi an ve nhung nguoi ngoai hanh tinh da tung ghe tham Trai Dat-Hinh-5
 • Bi an ve nhung nguoi ngoai hanh tinh da tung ghe tham Trai Dat-Hinh-6
 • Bi an ve nhung nguoi ngoai hanh tinh da tung ghe tham Trai Dat-Hinh-7
 • Bi an ve nhung nguoi ngoai hanh tinh da tung ghe tham Trai Dat-Hinh-8
 • Bi an ve nhung nguoi ngoai hanh tinh da tung ghe tham Trai Dat-Hinh-9
 • Bi an ve nhung nguoi ngoai hanh tinh da tung ghe tham Trai Dat-Hinh-10
 • Bi an ve nhung nguoi ngoai hanh tinh da tung ghe tham Trai Dat-Hinh-11
 • Bi an ve nhung nguoi ngoai hanh tinh da tung ghe tham Trai Dat-Hinh-12
 • Bi an ve nhung nguoi ngoai hanh tinh da tung ghe tham Trai Dat-Hinh-13
 • Bi an ve nhung nguoi ngoai hanh tinh da tung ghe tham Trai Dat-Hinh-14
 • Bi an ve nhung nguoi ngoai hanh tinh da tung ghe tham Trai Dat-Hinh-15
 • Bi an ve nhung nguoi ngoai hanh tinh da tung ghe tham Trai Dat-Hinh-16
 • Bi an ve nhung nguoi ngoai hanh tinh da tung ghe tham Trai Dat-Hinh-17
 • Bi an ve nhung nguoi ngoai hanh tinh da tung ghe tham Trai Dat-Hinh-18
 • Bi an ve nhung nguoi ngoai hanh tinh da tung ghe tham Trai Dat-Hinh-19
 • Bi an ve nhung nguoi ngoai hanh tinh da tung ghe tham Trai Dat-Hinh-20
Hải Nam