Biến thể COVID-19 kháng vắc xin: Vì sao chuyên gia cảnh báo "nóng"?

Theo các nhà khoa học, việc tiêu diệt hoàn toàn virus COVID-19 là điều khó xảy ra, vì vậy sẽ tiếp tục xuất hiện nhiều biến thể mới của virus SARS-CoV-2 khiến các loại vắc xin hiện nay bị mất tác dụng. 

 • Bien the COVID-19 khang vac xin: Vi sao chuyen gia canh bao
 • Bien the COVID-19 khang vac xin: Vi sao chuyen gia canh bao
 • Bien the COVID-19 khang vac xin: Vi sao chuyen gia canh bao
 • Bien the COVID-19 khang vac xin: Vi sao chuyen gia canh bao
 • Bien the COVID-19 khang vac xin: Vi sao chuyen gia canh bao
 • Bien the COVID-19 khang vac xin: Vi sao chuyen gia canh bao
 • Bien the COVID-19 khang vac xin: Vi sao chuyen gia canh bao
 • Bien the COVID-19 khang vac xin: Vi sao chuyen gia canh bao
 • Bien the COVID-19 khang vac xin: Vi sao chuyen gia canh bao
 • Bien the COVID-19 khang vac xin: Vi sao chuyen gia canh bao
 • Bien the COVID-19 khang vac xin: Vi sao chuyen gia canh bao
 • Bien the COVID-19 khang vac xin: Vi sao chuyen gia canh bao
Thùy Dung (T.H)