Bóc trần bí ẩn đằng sau những hình ảnh kì lạ trên Sao Hoả

Hải Nam -

(Kiến Thức) - Tàu quỹ đạo Viking 1 của NASA được phóng gần Sao Hỏa vào năm 1976 và lấy hình ảnh mang tính biểu tượng của bề mặt. Điều khiến mọi người phấn khích là sự hình thành khuôn mặt ở trung tâm phía trên của bức tranh.

 • Boc tran bi an dang sau nhung hinh anh ki la tren Sao Hoa
 • Boc tran bi an dang sau nhung hinh anh ki la tren Sao Hoa-Hinh-2
 • Boc tran bi an dang sau nhung hinh anh ki la tren Sao Hoa-Hinh-3
 • Boc tran bi an dang sau nhung hinh anh ki la tren Sao Hoa-Hinh-4
 • Boc tran bi an dang sau nhung hinh anh ki la tren Sao Hoa-Hinh-5
 • Boc tran bi an dang sau nhung hinh anh ki la tren Sao Hoa-Hinh-6
 • Boc tran bi an dang sau nhung hinh anh ki la tren Sao Hoa-Hinh-7
 • Boc tran bi an dang sau nhung hinh anh ki la tren Sao Hoa-Hinh-8
 • Boc tran bi an dang sau nhung hinh anh ki la tren Sao Hoa-Hinh-9
 • Boc tran bi an dang sau nhung hinh anh ki la tren Sao Hoa-Hinh-10
 • Boc tran bi an dang sau nhung hinh anh ki la tren Sao Hoa-Hinh-11
 • Boc tran bi an dang sau nhung hinh anh ki la tren Sao Hoa-Hinh-12
 • Boc tran bi an dang sau nhung hinh anh ki la tren Sao Hoa-Hinh-13
 • Boc tran bi an dang sau nhung hinh anh ki la tren Sao Hoa-Hinh-14
 • Boc tran bi an dang sau nhung hinh anh ki la tren Sao Hoa-Hinh-15
 • Boc tran bi an dang sau nhung hinh anh ki la tren Sao Hoa-Hinh-16
 • Boc tran bi an dang sau nhung hinh anh ki la tren Sao Hoa-Hinh-17
 • Boc tran bi an dang sau nhung hinh anh ki la tren Sao Hoa-Hinh-18
 • Boc tran bi an dang sau nhung hinh anh ki la tren Sao Hoa-Hinh-19
 • Boc tran bi an dang sau nhung hinh anh ki la tren Sao Hoa-Hinh-20