Cách đơn giản sao lưu toàn bộ email và dữ liệu Gmail

Theo Ca Tiếu/Vietnamnet -

Bạn chuẩn bị chuyển việc, hoặc dự định ngưng sử dụng tài khoản email, hay đơn giản chỉ muốn tạo bản sao tất cả email và dữ liệu Gmail dự phòng, bạn có thể sao lưu toàn bộ bằng tính năng Takeout.
 

  • Cach don gian sao luu toan bo email va du lieu Gmail
  • Cach don gian sao luu toan bo email va du lieu Gmail-Hinh-2
  • Cach don gian sao luu toan bo email va du lieu Gmail-Hinh-3
  • Cach don gian sao luu toan bo email va du lieu Gmail-Hinh-4
  • Cach don gian sao luu toan bo email va du lieu Gmail-Hinh-5
  • Cach don gian sao luu toan bo email va du lieu Gmail-Hinh-6
  • Cach don gian sao luu toan bo email va du lieu Gmail-Hinh-7