Cận cảnh 10 loài san hô quý hiếm nhất Việt Nam

Google News

Cùng ngắm 10 loài san hô được nêu tên trong tài liệu "Danh mục các loài thủy sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam cần được bảo vệ, phục hồi và phát triển", do bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn ban hành.

  • Can canh 10 loai san ho quy hiem nhat Viet Nam
  • Can canh 10 loai san ho quy hiem nhat Viet Nam-Hinh-2
  • Can canh 10 loai san ho quy hiem nhat Viet Nam-Hinh-3
  • Can canh 10 loai san ho quy hiem nhat Viet Nam-Hinh-4
  • Can canh 10 loai san ho quy hiem nhat Viet Nam-Hinh-5
  • Can canh 10 loai san ho quy hiem nhat Viet Nam-Hinh-6
  • Can canh 10 loai san ho quy hiem nhat Viet Nam-Hinh-7
  • Can canh 10 loai san ho quy hiem nhat Viet Nam-Hinh-8
  • Can canh 10 loai san ho quy hiem nhat Viet Nam-Hinh-9
  • Can canh 10 loai san ho quy hiem nhat Viet Nam-Hinh-10
T.B (tổng hợp)