Cận cảnh bộ sưu tập tiêu bản khỉ có 1-0-2 ở Đà Lạt

Nhiều loài linh trưởng có nguy cơ biến mất vĩnh viễn, khiến các thế hệ tiếp theo của người Việt chỉ còn cơ hội biết đến chúng qua những tiêu bản đặc biệt này.

 • Can canh bo suu tap tieu ban khi co 1-0-2 o Da Lat
 • Can canh bo suu tap tieu ban khi co 1-0-2 o Da Lat-Hinh-2
 • Can canh bo suu tap tieu ban khi co 1-0-2 o Da Lat-Hinh-3
 • Can canh bo suu tap tieu ban khi co 1-0-2 o Da Lat-Hinh-4
 • Can canh bo suu tap tieu ban khi co 1-0-2 o Da Lat-Hinh-5
 • Can canh bo suu tap tieu ban khi co 1-0-2 o Da Lat-Hinh-6
 • Can canh bo suu tap tieu ban khi co 1-0-2 o Da Lat-Hinh-7
 • Can canh bo suu tap tieu ban khi co 1-0-2 o Da Lat-Hinh-8
 • Can canh bo suu tap tieu ban khi co 1-0-2 o Da Lat-Hinh-9
 • Can canh bo suu tap tieu ban khi co 1-0-2 o Da Lat-Hinh-10
 • Can canh bo suu tap tieu ban khi co 1-0-2 o Da Lat-Hinh-11
 • Can canh bo suu tap tieu ban khi co 1-0-2 o Da Lat-Hinh-12
 • Can canh bo suu tap tieu ban khi co 1-0-2 o Da Lat-Hinh-13
 • Can canh bo suu tap tieu ban khi co 1-0-2 o Da Lat-Hinh-14
 • Can canh bo suu tap tieu ban khi co 1-0-2 o Da Lat-Hinh-15
Quốc Lê