Cận cảnh buồng khử khuẩn di động giúp chống Covid-19

Tuệ Minh -

(Kiến Thức) - Việt Nam chính thức thiết kế và chế tạo thành công buồng khử khuẩn toàn thân sử dụng nước muối ion và thử nghiệm buồng khử khuẩn nhiệt ozon. Hiện hai hệ thống buồng khử khuẩn di động được lắp đặt và thử nghiệm tại cổng vào của Viện.

  • Can canh buong khu khuan di dong giup chong Covid-19
  • Can canh buong khu khuan di dong giup chong Covid-19-Hinh-2
  • Can canh buong khu khuan di dong giup chong Covid-19-Hinh-3
  • Can canh buong khu khuan di dong giup chong Covid-19-Hinh-4
  • Can canh buong khu khuan di dong giup chong Covid-19-Hinh-5
  • Can canh buong khu khuan di dong giup chong Covid-19-Hinh-6
  • Can canh buong khu khuan di dong giup chong Covid-19-Hinh-7
  • Can canh buong khu khuan di dong giup chong Covid-19-Hinh-8
  • Can canh buong khu khuan di dong giup chong Covid-19-Hinh-9
  • Can canh buong khu khuan di dong giup chong Covid-19-Hinh-10