Cán mốc 1 tỷ view, Quỳnh Trần JP kiếm bao nhiêu tiền từ Youtube?

Mộc Nhiên -

(Kiến Thức) - Theo ghi nhận từ SocialBlade, kênh YouTube của Quỳnh Trần JP với lượt xem khổng lồ trong 1 năm qua có thể thu về khoảng từ 185.100 USD - 3 triệu USD (gần 4.3 tỷ đồng - hơn 69.5 tỷ đồng). 

 • Can moc 1 ty view, Quynh Tran JP kiem bao nhieu tien tu Youtube?
 • Can moc 1 ty view, Quynh Tran JP kiem bao nhieu tien tu Youtube?-Hinh-2
 • Can moc 1 ty view, Quynh Tran JP kiem bao nhieu tien tu Youtube?-Hinh-3
 • Can moc 1 ty view, Quynh Tran JP kiem bao nhieu tien tu Youtube?-Hinh-4
 • Can moc 1 ty view, Quynh Tran JP kiem bao nhieu tien tu Youtube?-Hinh-5
 • Can moc 1 ty view, Quynh Tran JP kiem bao nhieu tien tu Youtube?-Hinh-6
 • Can moc 1 ty view, Quynh Tran JP kiem bao nhieu tien tu Youtube?-Hinh-7
 • Can moc 1 ty view, Quynh Tran JP kiem bao nhieu tien tu Youtube?-Hinh-8
 • Can moc 1 ty view, Quynh Tran JP kiem bao nhieu tien tu Youtube?-Hinh-9
 • Can moc 1 ty view, Quynh Tran JP kiem bao nhieu tien tu Youtube?-Hinh-10
 • Can moc 1 ty view, Quynh Tran JP kiem bao nhieu tien tu Youtube?-Hinh-11
 • Can moc 1 ty view, Quynh Tran JP kiem bao nhieu tien tu Youtube?-Hinh-12