Cảnh báo siêu biến thể kết hợp giữa Omicron và Delta: Nguy hiểm sao?

Google News

Giám đốc y tế của nhà sản xuất vắc xin Moderna cảnh báo siêu biến thể mới có thể được tạo ra nếu Omicron và Delta cùng lây nhiễm cho một người.

  • Canh bao sieu bien the ket hop giua Omicron va Delta: Nguy hiem sao?
  • Canh bao sieu bien the ket hop giua Omicron va Delta: Nguy hiem sao?-Hinh-2
  • Canh bao sieu bien the ket hop giua Omicron va Delta: Nguy hiem sao?-Hinh-3
  • Canh bao sieu bien the ket hop giua Omicron va Delta: Nguy hiem sao?-Hinh-4
  • Canh bao sieu bien the ket hop giua Omicron va Delta: Nguy hiem sao?-Hinh-5
  • Canh bao sieu bien the ket hop giua Omicron va Delta: Nguy hiem sao?-Hinh-6
  • Canh bao sieu bien the ket hop giua Omicron va Delta: Nguy hiem sao?-Hinh-7
  • Canh bao sieu bien the ket hop giua Omicron va Delta: Nguy hiem sao?-Hinh-8
  • Canh bao sieu bien the ket hop giua Omicron va Delta: Nguy hiem sao?-Hinh-9
  • Canh bao sieu bien the ket hop giua Omicron va Delta: Nguy hiem sao?-Hinh-10
Tâm Anh (theo DM)