Cảnh báo: “Sông băng ngày tận thế” sụp đổ, Trái đất lâm nguy?

Hiệp hội Địa vật lý Mỹ đã lên tiếng cảnh báo về sự sụp đổ của sông băng rộng nhất trên thế giới, đe dạo an toàn của người dân trên thế giới.

 • Canh bao: “Song bang ngay tan the” sup do, Trai dat lam nguy?
 • Canh bao: “Song bang ngay tan the” sup do, Trai dat lam nguy?-Hinh-2
 • Canh bao: “Song bang ngay tan the” sup do, Trai dat lam nguy?-Hinh-3
 • Canh bao: “Song bang ngay tan the” sup do, Trai dat lam nguy?-Hinh-4
 • Canh bao: “Song bang ngay tan the” sup do, Trai dat lam nguy?-Hinh-5
 • Canh bao: “Song bang ngay tan the” sup do, Trai dat lam nguy?-Hinh-6
 • Canh bao: “Song bang ngay tan the” sup do, Trai dat lam nguy?-Hinh-7
 • Canh bao: “Song bang ngay tan the” sup do, Trai dat lam nguy?-Hinh-8
 • Canh bao: “Song bang ngay tan the” sup do, Trai dat lam nguy?-Hinh-9
 • Canh bao: “Song bang ngay tan the” sup do, Trai dat lam nguy?-Hinh-10
 • Canh bao: “Song bang ngay tan the” sup do, Trai dat lam nguy?-Hinh-11
 • Canh bao: “Song bang ngay tan the” sup do, Trai dat lam nguy?-Hinh-12
Thùy Dung (T.H)