Cày ruộng nhặt được vật lạ, ai ngờ là kho báu khủng toàn vàng

Google News

Trong lúc cày ruộng, một người nông dân đã bất ngờ phát hiện kho báu chứa đầy vàng tại ngôi làng Snettisham, hạt Norfolk, Anh.

  • Cay ruong nhat duoc vat la, ai ngo la kho bau khung toan vang
  • Cay ruong nhat duoc vat la, ai ngo la kho bau khung toan vang-Hinh-2
  • Cay ruong nhat duoc vat la, ai ngo la kho bau khung toan vang-Hinh-3
  • Cay ruong nhat duoc vat la, ai ngo la kho bau khung toan vang-Hinh-4
  • Cay ruong nhat duoc vat la, ai ngo la kho bau khung toan vang-Hinh-5
  • Cay ruong nhat duoc vat la, ai ngo la kho bau khung toan vang-Hinh-6
  • Cay ruong nhat duoc vat la, ai ngo la kho bau khung toan vang-Hinh-7
  • Cay ruong nhat duoc vat la, ai ngo la kho bau khung toan vang-Hinh-8
Thiên Trang (TH)