Chấn động kết quả thăm dò sao Hỏa: Nồng độ oxy cao hơn dự kiến!

UEA là quốc gia Ả-rập đầu tiên phóng tàu thăm dò tới Sao Hỏa, dự án Sứ mệnh Emirates Mars đã thu được kết quả khả quan với nhiều dữ liệu thú vị về hành tinh Đỏ. 

 • Chan dong ket qua tham do sao Hoa: Nong do oxy cao hon du kien!
 • Chan dong ket qua tham do sao Hoa: Nong do oxy cao hon du kien!-Hinh-2
 • Chan dong ket qua tham do sao Hoa: Nong do oxy cao hon du kien!-Hinh-3
 • Chan dong ket qua tham do sao Hoa: Nong do oxy cao hon du kien!-Hinh-4
 • Chan dong ket qua tham do sao Hoa: Nong do oxy cao hon du kien!-Hinh-5
 • Chan dong ket qua tham do sao Hoa: Nong do oxy cao hon du kien!-Hinh-6
 • Chan dong ket qua tham do sao Hoa: Nong do oxy cao hon du kien!-Hinh-7
 • Chan dong ket qua tham do sao Hoa: Nong do oxy cao hon du kien!-Hinh-8
 • Chan dong ket qua tham do sao Hoa: Nong do oxy cao hon du kien!-Hinh-9
 • Chan dong ket qua tham do sao Hoa: Nong do oxy cao hon du kien!-Hinh-10
 • Chan dong ket qua tham do sao Hoa: Nong do oxy cao hon du kien!-Hinh-11
 • Chan dong ket qua tham do sao Hoa: Nong do oxy cao hon du kien!-Hinh-12
Thùy Dung (T.H)