"Chết cười" sư tử sợ hãi tột độ khi đối đầu trâu rừng

Lưu Thoa (theo DM) -

(Kiến Thức) - Chả ai có thể ngờ sư tử, loài vật được xem như chúa sơn lâm hùng mạnh từ kẻ đi săn trở thành kẻ tháo chạy khi gặp trâu rừng. Có lẽ do cặp đôi sư tử còn quá non kinh nghiệm.