Chi tiết 3 bước quy trình cấp hộ chiếu vaccine điện tử

Bộ Y tế ban hành Biểu mẫu và quy trình cấp giấy chứng nhận tiêm chủng điện tử theo Quyết định số 5772/QĐ-BYT. Quy trình cấp hộ chiếu vaccine điện tử gồm 3 bước.

  • Chi tiet 3 buoc quy trinh cap ho chieu vaccine dien tu
  • Chi tiet 3 buoc quy trinh cap ho chieu vaccine dien tu-Hinh-2
  • Chi tiet 3 buoc quy trinh cap ho chieu vaccine dien tu-Hinh-3
  • Chi tiet 3 buoc quy trinh cap ho chieu vaccine dien tu-Hinh-4
  • Chi tiet 3 buoc quy trinh cap ho chieu vaccine dien tu-Hinh-5
  • Chi tiet 3 buoc quy trinh cap ho chieu vaccine dien tu-Hinh-6
  • Chi tiet 3 buoc quy trinh cap ho chieu vaccine dien tu-Hinh-7
  • Chi tiet 3 buoc quy trinh cap ho chieu vaccine dien tu-Hinh-8
  • Chi tiet 3 buoc quy trinh cap ho chieu vaccine dien tu-Hinh-9
  • Chi tiet 3 buoc quy trinh cap ho chieu vaccine dien tu-Hinh-10
Tâm Anh (TH)