Chim biển siêu quý sắp tuyệt chủng vì bị chuột ăn thịt

Quần thể chim MacGillivary´s Prion trên đảo Gough ở phía nam Đại Tây Dương đang bị đe dọa. Loại chim này giảm 9% mỗi năm do bị chuột ăn thịt.

 • Chim bien sieu quy sap tuyet chung vi bi chuot an thit
 • Chim bien sieu quy sap tuyet chung vi bi chuot an thit-Hinh-2
 • Chim bien sieu quy sap tuyet chung vi bi chuot an thit-Hinh-3
 • Chim bien sieu quy sap tuyet chung vi bi chuot an thit-Hinh-4
 • Chim bien sieu quy sap tuyet chung vi bi chuot an thit-Hinh-5
 • Chim bien sieu quy sap tuyet chung vi bi chuot an thit-Hinh-6
 • Chim bien sieu quy sap tuyet chung vi bi chuot an thit-Hinh-7
 • Chim bien sieu quy sap tuyet chung vi bi chuot an thit-Hinh-8
 • Chim bien sieu quy sap tuyet chung vi bi chuot an thit-Hinh-9
 • Chim bien sieu quy sap tuyet chung vi bi chuot an thit-Hinh-10
 • Chim bien sieu quy sap tuyet chung vi bi chuot an thit-Hinh-11
 • Chim bien sieu quy sap tuyet chung vi bi chuot an thit-Hinh-12
Thùy Dung