Chú vịt nói thạo tiếng người đầu tiên trên TG, chuyên gia ngỡ ngàng

Chú vịt Ripper nhờ luyện tập mà có thể bắt chước tiếng người khiến các nhà khoa học vô cùng kinh ngạc.

 • Chu vit noi thao tieng nguoi dau tien tren TG, chuyen gia ngo ngang
 • Chu vit noi thao tieng nguoi dau tien tren TG, chuyen gia ngo ngang-Hinh-2
 • Chu vit noi thao tieng nguoi dau tien tren TG, chuyen gia ngo ngang-Hinh-3
 • Chu vit noi thao tieng nguoi dau tien tren TG, chuyen gia ngo ngang-Hinh-4
 • Chu vit noi thao tieng nguoi dau tien tren TG, chuyen gia ngo ngang-Hinh-5
 • Chu vit noi thao tieng nguoi dau tien tren TG, chuyen gia ngo ngang-Hinh-6
 • Chu vit noi thao tieng nguoi dau tien tren TG, chuyen gia ngo ngang-Hinh-7
 • Chu vit noi thao tieng nguoi dau tien tren TG, chuyen gia ngo ngang-Hinh-8
 • Chu vit noi thao tieng nguoi dau tien tren TG, chuyen gia ngo ngang-Hinh-9
 • Chu vit noi thao tieng nguoi dau tien tren TG, chuyen gia ngo ngang-Hinh-10
 • Chu vit noi thao tieng nguoi dau tien tren TG, chuyen gia ngo ngang-Hinh-11
 • Chu vit noi thao tieng nguoi dau tien tren TG, chuyen gia ngo ngang-Hinh-12
Thùy Dung (T.H)