Clip: Vừa chào đời, cá sấu con đã bị kỳ đà xơi tái

Vừa chào đời chưa được bao lâu, chú cá sấu con ở đoạn video dưới đây đã bị kỳ đà tóm gọn và ăn thịt.

Sau khi chào đời, cá sấu con đã có thể xuống nước và bơi như những con trưởng thành. Tuy nhiên, chúng vẫn còn non nớt và chưa biết cách tự bảo vệ bản thân.

Kỳ đà ăn thịt cá sấu con.
Do còn non kinh nghiệm nên con cá sấu nhỏ ở đoạn video này đã dễ dàng bị kỳ đà tóm gọn và ăn thịt.

- Video kỳ đà ăn thịt cá sấu con. Nguồn: Life of Crocodile.


Theo Ngọc Hoan/Khoa học & Phát triển