Con người sắp sống được trên nhiều hành tinh, tránh được tuyệt chủng?

Nếu phát triển được công nghệ khai thác an toàn năng lượng cần thiết để thoát khỏi Trái đất thì con người có thể thành loài liên hành tinh trong 200 năm tới.

 • Con nguoi sap song duoc tren nhieu hanh tinh, tranh duoc tuyet chung?
 • Con nguoi sap song duoc tren nhieu hanh tinh, tranh duoc tuyet chung?-Hinh-2
 • Con nguoi sap song duoc tren nhieu hanh tinh, tranh duoc tuyet chung?-Hinh-3
 • Con nguoi sap song duoc tren nhieu hanh tinh, tranh duoc tuyet chung?-Hinh-4
 • Con nguoi sap song duoc tren nhieu hanh tinh, tranh duoc tuyet chung?-Hinh-5
 • Con nguoi sap song duoc tren nhieu hanh tinh, tranh duoc tuyet chung?-Hinh-6
 • Con nguoi sap song duoc tren nhieu hanh tinh, tranh duoc tuyet chung?-Hinh-7
 • Con nguoi sap song duoc tren nhieu hanh tinh, tranh duoc tuyet chung?-Hinh-8
 • Con nguoi sap song duoc tren nhieu hanh tinh, tranh duoc tuyet chung?-Hinh-9
 • Con nguoi sap song duoc tren nhieu hanh tinh, tranh duoc tuyet chung?-Hinh-10
 • Con nguoi sap song duoc tren nhieu hanh tinh, tranh duoc tuyet chung?-Hinh-11
 • Con nguoi sap song duoc tren nhieu hanh tinh, tranh duoc tuyet chung?-Hinh-12
Thùy Dung (T.H)