Công nghệ trồng cây lấy gỗ độc đáo của người Nhật bị... thất truyền

Hải Nam -

(Kiến Thức) - Daisugi là một kỹ thuật lâm nghiệp đã có từ cách đây hàng thế kỷ và được phát triển ở Nhật Bản. Kỹ thuật này được đánh giá cao vì có thể giúp trồng rất nhiều gỗ nhưng lại không thực sự tốn quá nhiều đất.

  • Cong nghe trong cay lay go doc dao cua nguoi Nhat bi... that truyen
  • Cong nghe trong cay lay go doc dao cua nguoi Nhat bi... that truyen-Hinh-2
  • Cong nghe trong cay lay go doc dao cua nguoi Nhat bi... that truyen-Hinh-3
  • Cong nghe trong cay lay go doc dao cua nguoi Nhat bi... that truyen-Hinh-4
  • Cong nghe trong cay lay go doc dao cua nguoi Nhat bi... that truyen-Hinh-5
  • Cong nghe trong cay lay go doc dao cua nguoi Nhat bi... that truyen-Hinh-6
  • Cong nghe trong cay lay go doc dao cua nguoi Nhat bi... that truyen-Hinh-7
  • Cong nghe trong cay lay go doc dao cua nguoi Nhat bi... that truyen-Hinh-8
  • Cong nghe trong cay lay go doc dao cua nguoi Nhat bi... that truyen-Hinh-9
  • Cong nghe trong cay lay go doc dao cua nguoi Nhat bi... that truyen-Hinh-10