Cuộc sống của nhân viên giao hàng giữa mùa dịch COVID-19

Theo Zing -

Nhân viên giao hàng rất dễ bị lây nhiễm virus corona do tiếp xúc với nhiều người. Tuy nhiên, vì các nhà hàng và siêu thị đều đóng cửa, họ không thể bỏ mặc khách hàng của mình.

Nhân viên giao hàng rất dễ bị lây nhiễm virus corona do tiếp xúc với nhiều người. Tuy nhiên, vì các nhà hàng và siêu thị đều đóng cửa, họ không thể bỏ mặc khách hàng của mình.